Skip links

Deprem Performans Analizi

Deprem Performans Analizi

Harput Yapı Laboratuvarı Olarak Neler Yapıyoruz ?

Deprem Performans Analizi

Binaların Deprem Riski Altında olup olmadığının ortaya çıkarıldığı bu yöntem ile Binadaki yapısal hasarlar tespit ediler.

3 boyutlu olarak taşıyıcı sistem modeli oluşturularak Yapıya Deprem yükleri etki ettirilir. Böylelikle Bina Deprem Performansı Belirlenmiş olur.

Mevcut yapıda kullanılan demirlerin çapları, adetleri ve etriye aralıkları röntgen ve/veya başka yöntemler ile  ölçülür.

Deprem Performans Analizinin yapılmasındaki Aşamalar Aşağıdaki gibidir.

1 – Mevcut yapının eski mimari ve statik projeleri temin edilir. Bulunamazsa binanın yerinde rölövesi alınarak, Bilgisayar ortamına taşınır.

2 – Risk analizi yapılacak yapının Hasar Tespit Durumu  belirlenir.

a – Sınırlı  Hasar Tespit Bilgi Durumu: Mevcut yapının eski projeleri bulunmazsa sınırlı Hasar Tespit Bilgi Durumu olarak değerlendirilir ve bilgi düzey katsayısı 0.75 olarak alınır.  Binadan alınan karot numune sonuçlarının da en düşük olan basınç dayanımına göre işlem yapılır. bu hasar tespit bilgi düzeyi okul,hastane gibi hemen kullanım performansı zorunlu yapılarda uygulanmaz.

b – Orta Hasar Tespit Bilgi Durumu: Eski proje olsada, olmasada kullnılabilir, Ancak bu bilgi tespit durumunda  daha fazla ölçüm yapılmalıdır.

c – Kapsamlı Hasar Tespit Bilgi Durumu : Eski projeler mevcuttur. Binadan alınan karot numune sonuçlarının ortalaması alınarak basınç dayanımı bulunur.

3 – Betonarme, Yığma, Çelik ve Ahşap Yapı Taşıyıcı elemanlarından yönetmelikte belirtilen sayıda bilgi düzeylerine bağlı olarak numuneler alınması ve Bakanlıkça onay verilmiş  Yapı Laboratuvarında Alınan numunele ait testlerinin yapılması

4 – Betonarme taşıyıcı elemanlardaki donatıların tesbiti amacıyla röntgen yada başka yöntemler ile ölçüm yapılarak mevcut yapıda kullanılan demirlerin çapları, adetleri, özellikle de etriye aralıkları bulunur.

5 – Betonarme Taşıyıcı elamanlarda sıyırma işlemi ile Demirlerdeki korozyon tespitinin yapılır

6 – Risk Analizi yapılacak yapının uygun bir yerinden muayene çukuru açılarak Temel sistemine bakılır.

7 – Yapının bulunduğu arsa içinde jeolejik zemin etüdü yapılarak, Zemin Etüd raporu hazırlanır.

8 – 3 boyutlu olarak taşıyıcı sistem modeli oluşturularak Yapıya Deprem yükleri etki ettirilir. Böylelikle Bina Deprem Performansı Belirlenmiş olur.

11 – Tüm bu değerler ve hesaplamalar ışığında yapısal elemanların hasar tespit durumlarına ait değerlerin ortalaması alınarak, Yapı Performans Analiz raporu hazırlanır.

Analiz sonucunda, binada  performans ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan birisine ulaşılır.

a – Yapı göçme konumundadır.

b – Yapı göçmenin önlenmesi konumundadır.

c – Yapı can güvenliği performans seviyesindedir.

d – Yapı hemen kullanım performans seviyesindedir.

Sonuçların İrdelenmesi:

  • Yapı Meskenler için Can Güvenliği performans seviyesinde olmalıdır.
  • Okul, hastane ve bina önem katsayısı 1.0 olan yapılar, hemen kullanım performans seviyesini sağlamak zorundadır.
  • Mevcut yapıda  göçmenin önlenmesi veya göçme konumunda bir sonuç çıkarsa, bu yapı mutlaka güçlendirilmelidir. Deprem yönetmeliğine göre de bu binada oturulmamalıdır.
  • Güçlendirme projesi hazırlanarak, Güçlendirilen yapı elemanlarında yapı tekrar analiz edilir, analiz sonucunda can güvenliği performans seviyesi sağlana kadar işlem tekrar edilmelidir.