Skip links

Kentsel Dönüşüm Riskli Yapı Analizi

Kentsel Dönüşüm Riskli Yapı Analizi

Harput Yapı Laboratuvarı Olarak Neler Yapıyoruz ?

Kentsel Dönüşüm Riskli Yapı Analizi

KENTSEL DÖNÜŞÜM RİSKLİ YAPI TESPİTİ

Ülkemiz, geçtiğimiz yüzyılda 90’a yakın büyük depremde binlerce can kaybına ve milyarlarca lira zarara uğramıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, başta deprem olmak üzere afet tehlikelerine karşı 2012 yılında, 6306 sayılı “Afet Riski Altında Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”u çıkardı. Kanunla birlikte, risk altında bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış, içerisinde meskûn insanların can güvenliklerini tehdit eden binaların tasfiye edilerek standartlara uygun, güvenli ve yaşanabilir yapılara tadil edilmesi amaçlanmıştır. Bize düşen, çıkarılan bu kanunlar doğrultusunda, yapılarımızın risk analizlerini yaptırmak ve eğer yapılarımız riskli ise yenilenmesini, bu sayede maddi ve manevi zararları en aza indirmektir.

Firmamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan kentsel dönüşüm yasası kapsamında,

 • Yıkım Raporu
 • Sağlam raporu
 • Yapı güçlendirme projesi
 • Deprem performans analizlerini yapabilmek için Riskli yapıların tespitinde kullanılacak lisans belgesine sahiptir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA VERDİĞİMİZ HİZMETLER

 • Binanızın Projesine göre yerinde tespiti
 • Binanızın Mevcut Projesi yok ise binanızın taşıyıcı sistem rölevesinin hazırlanması
 • Bina beton kalitesinin belirlenmesi için katlardan karot ile beton örneği alınması
 • Karot ile alınan beton örneklerinin Bakanlık Lisanslı Yapı Laboratuvarlarında Beton Dayanım Testlerinin – yapılması ve raporlanması
 • Röntgen ve pas payı açılarak betonarme kolon, kiriş ve perdelerin donatı çap ve adetlerinin tespiti
 • Röntgen ile Betonarme kolon, kiriş ve perdelerde etriye sıklığının tespiti
 • Binanızın oturduğu zeminin (kalitesi) taşıma kapasitesi, binanın bulunduğu alanın depremselliğinin belirlenmesi için zemin etüd raporunun hazırlanması
 • Binanız taşıyıcı sisteminin bilgisayarda 3 boyutlu modellenip, dinamik hesaplarının yapılması ve Bina Deprem Performansının belirlenmesi.
 • Yapılan tüm çalışmalar sonucu İlgili Yönetmelik ve Bakanlık Teslim Formatına göre bina Deprem Risk Raporunun hazırlanması.
 • Binanız için Hazırlanmış Deprem Risk Raporunun 1 nüshası sizin adınıza üst yazı ile Bakanlığa onaylatılmakta, diğer nüshası ise bize dilekçe ile başvuruda bulunan kişi, kişiler, apartman yönetimi, kurum yada kuruluşlara teslim edilmektedir.
 • Yapı denetim hizmetleri, riskli yapı tespiti, kentsel dönüşüm alanında bina raporlama hizmetleri için firmamıza başvurabilirsiniz..

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU İLE YENİLENEN YAPILARIN YARARLANACAĞI AVANTAJLAR

 • Güçlü, depreme dayanıklı, enerji tasarrufu olan sağlıklı yapılarda yaşam imkanı oluşacaktır
 • İnşaat sonrası yeni dairelerde değer artışı olmaktadır.
 • Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binalar Tapu harcı, Belediye ruhsat harçları, noter harçlarından muaf tutulmaktadır.
 • Devlet teşviki nedeniyle konut kredilerinde yıllık % 4 daha düşük faiz ile kredi alınabilmektedir.
 • Konut kredilerinde 120 aya varan uzun vadeli geri ödeme imkanı bulunmaktadır.
 • İnşaat maliyetinin %75’ine kadar kredi kullanma imkanı bulunmaktadır.
 • Riskli yapı sahiplerine kullandırılacak kredi bedellerinin müteahhit firmaya banka tarafından inşaatın ilerleme seviyesine göre ödenecek olması nedeniyle ve Müteahhit firmanın proje bitirme garantisi olacaktır.
 • Daire satışlarında %18 olarak uygulanmaya başlanan KDV oranı %1 e kadar düşmektedir.